Träning efter uppehåll

Ett uppehåll i träningen kan vara frivilligt eller ofrivilligt. Du kanske kände att motivationen för att träna kondition inte riktigt fanns där. Eller så blev du sjuk eller blev alltför upptagen med jobb och annat. Oavsett vilket finns det några saker du kan tänka på när du börja träna igen efter ett uppehåll.

Det första du ska tänka på är att inte gå ut för hårt under de första träningspassen. Du bör inte fortsätta där du slutade. Börja i stället lugnt och försiktigt. Vid ett uppehåll i träningen försämras din kondition och din uthållighet. Vid längre uppehåll minskar också muskelstyrkan. Det första du måste göra är helt enkelt att arbeta dig tillbaka till den nivå där du befann dig innan uppehållet. Under de första träningspassen kan ditt mål vara att hitta känslan och rytmen i träningen. Kroppen glömmer inte bort hur man gör man springer, ror eller cyklar, men efter ett uppehåll är den lite ovan vid belastningen och behöver helt enkelt trimmas igång igen.

Det är också viktigt att du upprätthåller en god träningsdisciplin. Det handlar om att du ska ta dig tid att träna och att du ska sätta upp lite mer djärva mål för att motivera dig. Detta gäller särskilt om uppehållet berodde på bristande motivation.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *